ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

grand

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بزرگ، هزار دلار، عظیم، عالی، مجلل، والا، جدی، مشهور، بسیار عالی با شکوه، با وقار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ