ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

goalkeepers

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دروازه بانان، دروازه بان فوتبال، گلر
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما