ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

general

دیکشنری انگلیسی به فارسی

عمومی، ژنرال، ارتشبد، مرشد، سر کرده، کلی، عام، همگانی، جامع، معمولی، متداول، همگان، قابل تعمیم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ