ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

garland

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گل سرخ، حلقه گل، تاج گل، گلچین ادبی، گلبند زدن، در حلقه گل قرار دادن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما