ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

French dressing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سس فرانسوی، چاشنی سالاد فرانسوی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ