ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

focusing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تمرکز، متمرکز کردن، متمرکز کردن توجه، بکانون اوردن، میزان کردن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما