flyers

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آگهی ها، اگهی روی کاغذ کوچک، پروانه موتور، پره اسیاب، در حال پرواز، گردونه تیزرو

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما