flower

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گل، شکوفه، درخت گل، سر، نخبه، گل کردن، شکوفه دادن، گلکاری کردن

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما