fleers

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فرار می کند، تمسخر، استهزاء، خنده نیشدار، خنده، تمسخر کردن، استهزاء کردن

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما