ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

exserting

دیکشنری انگلیسی به فارسی

exserting، بیرون دادن، برامده بودن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ