ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

exhaustion

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خستگی، فرسودگی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ