ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

exhausting

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خسته کننده، طاقت فرسا، خروجی، خستگی اور
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ