excites

دیکشنری انگلیسی به فارسی

هیجان زده می شود، بر انگیختن، تحریک کردن، القاء کردن، براشفتن، اشوبناک کردن، تهییج کردن
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما