ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

emboly

دیکشنری انگلیسی به فارسی

emboly، درهم فرورفتگی، گاسترولا، انسداد جریان خون، یکنوع عمل جراحی مخصوص فتق
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما