ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

embattled

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کلاهبرداری کرد، حاضر بجنگ شدن، تحت فشار شدید قرار دادن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما