ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ego ideal

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ایده ایده آل، ایدهال نفسانی، امیال و ارزوهای خود پسندانه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ