ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ebonite

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ebonite، كائوچو یا لاستیك سیاه و سخت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ