ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

distrained

دیکشنری انگلیسی به فارسی

محاصره شده است، گرو کشیدن، توقیف کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ