disclose

دیکشنری انگلیسی به فارسی

افشاء کنید، فاش کردن، باز کردن، اشکار کردن

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما