deflowers

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فرورفتگی، ازاله بکارت کردن از، ملوی کردن

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما