ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

deflowered

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فرورفتگی، ازاله بکارت کردن از، ملوی کردن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما