ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

declassed

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کثیف، جداکردن از طبقه
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما