ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

cuckolded

دیکشنری انگلیسی به فارسی

cuckolded، جاکشی وبیغیرتی کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ