ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

control panel

دیکشنری انگلیسی به فارسی

صفحه کنترل، تابلوی کنترل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ