ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

conserving

دیکشنری انگلیسی به فارسی

حفظ کردن، از صدمه محفوظ داشتن، کنسرو تهیه کردن، نگه داری کردن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما