ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

confiscations

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مصادره، ضبط، غصب، مصادره یا ضبط
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ