ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

confiscated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مصادره شد، غصب کردن، ضبط کردن، توقیف کردن، مصادره کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ