ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

confiscate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مصادره، غصب کردن، ضبط کردن، توقیف کردن، مصادره کردن، قابل توقیف
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ