ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

concentration

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تمرکز، تغلیظ، مراقبت، جمع شدگی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما