ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

concentration gradient

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گرادیان تمرکز
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما