combing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شانه کردن، جستجو کردن، خار کردن
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما