ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

cocktail party

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جشن کوکتل، مهمانی کوکتل
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما