ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

claw hammer

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چکش پنجه، چکش دوشاخ، چکش میخ کش
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما