ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

chieftain

دیکشنری انگلیسی به فارسی

رهبر، سالار، سر دسته، رئيس قبیله، خیلتاش
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ