call girl

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فاحشه تلفنی، فاحشه، فاحشه تلفونی

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما