baulked

دیکشنری انگلیسی به فارسی

باطل شده، رد کردن
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما