ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

backlogs

دیکشنری انگلیسی به فارسی

عقب افتادگی، پس افت، کار نا تمام یا انباشته، جمع شدن، انبار شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ