ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

avoided

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اجتناب کنید، اجتناب کردن، دوری کردن از، طفره رفتن، طفره رفتن از، حذر کردن از، احتراز کردن، الغاء کردن، عدول کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ