ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

asphyxiation

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آسیب دیدگی، خفگی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ