ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

asphyxiating

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اشباح، خفه کردن، مختنق کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ