ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

articulations

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مفصل، مفصل بندی، طرز گفتار، تلفظ شمرده، تلفظ، بند، بند جنبنده، مفصل متحرک
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ