ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

appeasing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تسکین دهنده، تسکین بخش
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ