ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

apologised

دیکشنری انگلیسی به فارسی

عذر خواهی کرد، عذر خواهی کردن، پوزش خواستن، معذرت خواستن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ