ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

aphorized

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فورا، کلمات قصار گفتن، پند گفتن، کوتاه و موجز نوشتن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما