anti-Semite

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ضد سامی، ضد یهود، مخالف اقوام سامی، مخالف با یهودیان

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما