ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

anode

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آند، قطب مثبت، الکترود مثبت یا اند، انود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما