ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

acid-fast

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اسید سریع، مقاوم در برابر رنگ بری اسید
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما