ترجمه مقاله

accumulators

دیکشنری انگلیسی به فارسی

باتری ها، انباشتگر
ترجمه مقاله