ترجمه مقاله

24-karat gold

دیکشنری انگلیسی به فارسی

طلا 24 كارت
ترجمه مقاله