ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یومئذ

لغت‌نامه دهخدا

یومئذ. [ ی َ م َ ءِ ذِن ْ ] (ع ق مرکب ) در این روز و در این هنگام و در آن زمان و در آن هنگام . (ناظم الاطباء).به معنی امروز است . (آنندراج ). آن روز. (مهذب الاسماء). آن روز و در آن روز. (دهار). و رجوع به یوم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ